WELKOM BIJ HET LEEUWENKOOR

Het Leeuwenkoor is een gezellig, klein, gemengd koor in Rijswijk. De leden komen voor een groot deel uit de wijk Leeuwendaal, maar ook leden van elders zijn van harte welkom. Het koor is in 2010 opgericht door twee Leeuwendalers en bestaat momenteel uit 20 leden. Het koor staat onder leiding van David van Lith.
Het repertoire bestaat uit voornamelijk klassieke muziek en traditionals en ook af en toe wat lichtere songs. In een jaar dat we een kerstuitvoering geven zingen we ook enige tijd kerstliederen. We streven naar 1 à 2 uitvoeringen per jaar.
We willen het koor graag uitbreiden, vooral met tenoren en bassen, maar ook alten en sopranen zijn van harte welkom.
Wanneer u noten kunt lezen stellen we dat natuurlijk zeer op prijs, maar het is niet strikt noodzakelijk. Al doende leren we bij het Leeuwenkoor. En we vragen niet om een stemtest.
Heeft u belangstelling om lid te worden of wilt u wel eens weten hoe het bij ons toegaat? Kom dan eens -geheel vrijblijvend- naar onze repetitie.
Nieuwe leden zijn zeer welkom!
Mocht u meer willen weten: u kunt contact opnemen met Annelies Stumpel tel 070-3994465 of Saskia Brand tel 070-3952025