We repeteren elke dinsdagavond (met uitzondering van de schoolvakanties)
van 19.45 tot 22.00 uur in bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie, Geestbrugkade 32, 2281 CX Rijswijk.
Contact met het Leeuwenkoor:
Annelies Stumpel tel 070-3994465 of Saskia Brand tel 070-3952025
Voor contact op dinsdagavond: 06-38549871
De contributie per maand is € 30,-